Average rating:
0votes

Ani Beyt-Movsess

Email։ ani.movsess@gmail.com
Instagram

About me

I am a BA graduate of English translation from Islamic Azad University of Central Tehran Branch; and an MA graduate of Ancient Iranian Studies from University of Tehran.

I am interested in reading, carpet and rug weaving, cooking, and sports especially running, spinning and TRX.Սպինինգ և Թի Ար Էքս:

2002 թվականին

I participated a four-month tour guiding course (specialized in incoming tours) in Rasht, Iran. During my tour guiding career in Iran, I had the honour to tour guide and interpret a UNESCO delegation in Gilan Province.

Իրանում զբոսավարի կարիերայի ընթացքում ուղեկցել եմ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատվիրակությանը և թարգմանել  նրանց Գիլանի նահանգ այցի ընթացքում:

2003 թվականին

Hotel front desk reception training course, Rasht, Iran. I worked at Kadousan Grand Hotel in Bandar Anzali, Gilan as a receptionist.

Աշխատել եմ Բանդար Անզալի քաղաքի Քադուսան Գրանդ հյուրանոցում՝ որպես ադմինիստրատոր:

2017 թվականին

I worked as an incoming tour manager at ExtraCom travel agency in Yerevan, Armenia.

2017-18 թվականներին

I participated in a five-month tour guiding course organized by One Way travel agency in Yerevan, Armenia. I have had the honour to tour guide different groups and delegations including a group of travel agents from the USA, and participant musicians of 2019 World Congress On Information Technology (WCIT) in Yerevan, Armenia.

Ուղեկցել եմ տարբեր խմբերի և պատվիրակությունների Հայաստանում, այդ թվում ՝ ԱՄՆ -ից ժամանած տուրիստական գործակալների և 2019 թ. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային կոնգրեսի (WCIT) մասնակից երաժիշտների:

2021 թվականին

I am a participant of GuideMASTER program, a six- month wine tour guiding course organized by EVN Wine Academy, Yerevan, Armenia.

Language skills

Հայերեն
ایرانی
English

Reviews

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
    Showing 0 reviews

Leave a feedback

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Send

Thanks for submitting your feedback!