ՊԶՀԱ կանոնադրություն

ՊԶՀԱ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 1.1. <<ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԶԲՈՍԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀԱՅԱԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ>> հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ՝ կազմակերպություն) ոչ առևտրային և ոչ կառավարական կազմակերպություն է, որում իր անդամների շահերի ընդհանրության հիման վրա, օրենքով սահմանված կարգով, միավորվում են իրավաբանական և (կամ) ֆիզիկական անձինք` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, օտարերկրյա քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող անձինք՝ իրենց ոչ կրոնական հոգևոր և ոչ նյութական այլ պահանջմունքները բավարարելու,…

«ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԶԲՈՍԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» էթիկայի կանոններ ու դրույթներ

«ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԶԲՈՍԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» էթիկայի կանոններ ու դրույթներ Զբոսավարի աշխատանքի որակը և հաջողությունը մեծամասամբ կախված է զբոսավարի անձնային որակներից, միջանձնային հաղորդակցման ժամանակ հոգեբանության ոլորտի գիտելիքների գրագետ և ճիշտ օգտագործումից, ճիշտ վարքագծի ընտրությունից, ինչպես նաև մասնագիտական էթիկայի որոշակի նորմերի պահպանությունից: Զբոսավարը պարտավորվում է անընդմեջ ավելացնել իր մասնագիտական գիտելիքըները, լավացնել աշխատանքի որակը, օգտագործել ցանկացած հնարավորություն՝ գիտելիքները և…