Average rating:
0votes

Լիլյա Դիլանյան

Email։ natali.srapionyan@bk.ru

About me

Ավարտել եմ Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարանը, ռոմանագերմանական լեզուների ֆակուլտետը:
Ֆրանսերեն և անգլերեն լեզուների մասնագետ եմ:

Վարում եմ դասական տուրեր:

 

Սիրում եմ լող, յոգա, խոհանոց և ընթերցանություն:

2011-ից

I have been working as a tour guide.

Մասնակցել եմ զբոսավարության տարբեր դասընթացների և թրեյնինգների:

1997-2007

Դասավանդել եմ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում:

Since 2000

Դասավանդում եմ Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանում:

Language skills

Հայերեն
Русский
Français

Reviews

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
    Showing 0 reviews

Leave a feedback

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Send

Thanks for submitting your feedback!