Average rating:
0votes

Լևոն Ստեփանյան

Email։ Offroadtours@outlook.com

About me

Ավարտել եմ Երևանի պետական ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջը:

Ավարտել եմ Երևանի Հայբուսակ համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետը:

2012-ից

Աշխատում եմ որպես գիդ-վարորդ:

Since 2006

I have been working as a tour guide.

 

Language skills

Հայերեն
Русский

Reviews

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
    Showing 0 reviews

Leave a feedback

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Send

Thanks for submitting your feedback!