«ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԶԲՈՍԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ»
ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

“Պրոֆեսիոնալ զբոսավարների հայկական ասոցիացիայի” անդամը պարտավոր է հարգել Կազմակերպության կանոնադրությունն ու հետևել Կազմակերպության բարեվարքության կանոններին։

Կազմակերպության բարեվարքության կանոնները ներկայացված են ստորև ըստ բաժինների։

Կազմակերպության բարի համբավը
 • Հոգատարություն կազմակերպության հեղինակության մասին։ Սեփական քայլերով չվնասել։
 • Կազմակերպության անունն անհարկի չօգտագործել բուն մասնագիտական գործունեությունից դուրս, այդ թվում՝ շահադիտական նպատակներով։Չներկայանալ և չներկայացնել Կազմակերպությունը տեղական և միջազգային ԶԼՄ-ներում՝ առանց նախապես Կազմակերպության վարչության հետ համաձայնեցնելու։
 • Չհրապարակել Կազմակերպության ներսում տեղի ունեցող երևույթները, չդարձնել դրանք հրապարակային քննարկման առարկա։
 • Չօգտագործել Կազմակերպության մտավոր սեփականություն համարվող, ինչպես նաև Կազմակերպության հետ ասոցացվող տարբերանշանները, կարգախոսը, անդամության տոմսի նմուշը, պաշտոնական կայքը, սոցիալական էջերը և այլն բուն մասնագիտական գործունեությունից դուրս։
 • Չօգտագործել Կազմակերպության անունը, տարբերանշանն ու Կազմակերպության հետ ասոցացվող ցանկացած այլ նյութ հրապարակային ելույթներում, տպագիր տեքստերում, ձայնագրություններում տպագիր և ոչ տպագիր մամուլում՝ առանց նախապես Կազմակերպության վարչության հետ համաձայնեցնելու, անգամ եթե դրանք վերաբերում են բուն մասնագիտական գործունեությանը։
 • Հարգանքով և պատասխանատվությամբ վերաբերվել Կազմակերպության տարբերանշաններին, անդամության տոմսին, և Կազմակերպության հետ ասոցացվող այլ նյութերին։
 • Պատասխանատվությամբ և պատվով կրել Կազմակերպության անդամի կոչումը։
Մասնագիտական պատիվ
 • Գործընկերների մասնագիտական կարողություններն այլոց մոտ կասկածի տակ չդնել։
 • Չբամբասել կազմակերպության անդամների մասին, առավել ևս հրապարակային չքննարկել նրանց մասնագիտական կարողություններն ու որակները։
 • Պաշտպանել մասնագիտական պատիվը և հնարավորինս թույլ չտալ, որ ոտնահարվի գործընկերոջ մասնագիտական պատիվը։
 • Օգնել և օժանդակել Կազմակերպության անդամ գործընկերներին՝ մասնագիտական կայացման գործում։
 • Ցուցաբերել հոգատարություն և միասնականություն։
 • Ցուցաբերել օրինակելի պահվածք, կեցվածք, վեհություն, մեծահոգություն, արդարամտություն։
 • Մասնագիտական գործունեության մեջ լինել գիտահեն և օբյեկտիվ փաստերով հիմնավորված։
 • Անընդհատ խորացնել գիտելիքներն ու զարգացնել հմտությունները։
 • Լինել Կազմակերպության գաղափարների կրողն ու տարածողը։
Կայուն զբոսաշրջություն
 • Ուսումնասիրել և հետևել կայուն զբոսաշրջության ժամանակակից տենդենցներին։
 • Ցուցաբերել բացառիկ հոգատարություն բնական և պատմական հուշարձանների, մշակույթի, նյութական և ոչ նյութական ժառանգության հանդեպ։
 • Զարգացնել բնապահպանական գիտելիքները, ցուցաբերել բացառիկ հոգատարություն բնության և էկոհամակարգի նկատմամբ։
 • Աջակցել տեղի բնակչությանը՝ զբոսաշրջային արդյունքից գրագետ օգտվելու գործում։
 • Ուսումնասիրել և աջակցել զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների կայուն զարգացմանը։
 • Մասնագիտական գործունեության ընթացքում չխաթարել այցելավայրի պատմա-մշակութային, ավանդական, բնիկ, բնական միջավայրը։
 • Պահպանել առողջ մասնագիտական հարաբերություններ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների աշխատակիցների, սպասարկող անձնակազմի և տեղի բնակչության հետ։
Չեզոքություն, զգայունություն
 • Մասնագիտական գործունեության և Կազմակերպության ներսում տարվող աշխատանքներին մասնակցության ընթացքում պահպանել քաղաքական չեզոքություն։
 • Ցուցաբերել բացառիկ զգայունություն և չեզոքություն կրոնական, էթնիկ — ռասսայական, սեռական, գենդերային և առողջապահական հարցերում։
 • Ցուցաբերել հանդուրժողականություն։

Հարգանքով՝ ՊԶՀԱ վարչություն