Մայիսի 27-ին տեղի ունեցան ՊԶՀԱ վարչության անդամների ընտրությունները

Սույն թվականի մայիսի 27-ին տեղի ունեցան ՊԶՀԱ վարչության անդամների ընտրությունները` ղեկավարվելով հասարակական կազմակերպությունների մասին  ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասով և ՊԶՀԱ Կանոնադրության 6-րդ մասի դրույթներով։ Գործող վարչությունն ընտրվել էր 2018 թվականին, և նախատեսվում էր ընտրություններ անց կացնել 2020 թվականին, սակայն, համավարակով և Արցախյան պատերազմով պայմանավորված, ընտրությունները տեղի ունեցան այս տարվա մայիսի 27-ին։ Ընտրություններից 20…

ՊԶՀԱ կանոնադրություն

ՊԶՀԱ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 1.1. <<ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԶԲՈՍԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀԱՅԱԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ>> հասարակական կազմակերպությունը (այսուհետ՝ կազմակերպություն) ոչ առևտրային և ոչ կառավարական կազմակերպություն է, որում իր անդամների շահերի ընդհանրության հիման վրա, օրենքով սահմանված կարգով, միավորվում են իրավաբանական և (կամ) ֆիզիկական անձինք` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, օտարերկրյա քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող անձինք՝ իրենց ոչ կրոնական հոգևոր և ոչ նյութական այլ պահանջմունքները բավարարելու,…

«ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԶԲՈՍԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» էթիկայի կանոններ ու դրույթներ

«ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԶԲՈՍԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» էթիկայի կանոններ ու դրույթներ Զբոսավարի աշխատանքի որակը և հաջողությունը մեծամասամբ կախված է զբոսավարի անձնային որակներից, միջանձնային հաղորդակցման ժամանակ հոգեբանության ոլորտի գիտելիքների գրագետ և ճիշտ օգտագործումից, ճիշտ վարքագծի ընտրությունից, ինչպես նաև մասնագիտական էթիկայի որոշակի նորմերի պահպանությունից: Զբոսավարը պարտավորվում է անընդմեջ ավելացնել իր մասնագիտական գիտելիքըները, լավացնել աշխատանքի որակը, օգտագործել ցանկացած հնարավորություն՝ գիտելիքները և…